top of page
מיטאפ מדמח קריירה (2).png
מיטאפ מדמח קריירה (3).png
מיטאפ מדמח קריירה (5).png
מיטאפ מדמח קריירה (4).png

לפרטים נוספים

*במסירת פרטיי אני מסכים/ה כי BIUCareer תשלח אלי דיוור פרסומי, הצעות משרות מחברות שונות, ועדכונים בקשר עם פעילותה. הפרטים ישמרו במאגרי המידע של החברה ויעשה בהם שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות. ניתן להסיר את הסכמתי בכל עת בפנייה ל- career@bis.org.il.

!תודה רבה

החברות המובילות במשק במפגש ייחודי לסטודנטים ולבוגרי המחלקה לכלכלה

12:30 | פאנל עם נציגי המשרדים

13:00 | סשן שאלות-תשובות

אוניברסיטת בר-אילן, בניין 507, אולם 7.

מיטאפ מדמח קריירה (1).png
bottom of page