top of page

הרצאות העשרה - יריד קריירה 2022

23.5 יום ב' | 19:00-18:00 | כתיבת קורות חיים ושימוש מושכל בהם
                                    נירית גלר ג'מילי
                                    מומחית לעולם העבודה, למציאת עבודה ובניית קריירה
                                    הרצאה מקוונת- בזום

                   להרשמה ושריון מקום

bottom of page