top of page
לוגו שבס

רוצים להישאר מעודכנים?

קהל היעד הרלוונטי:

סטודנטים שנה ג'/ הסבה שנה ב'/ תואר שני ובוגרים לעבודה סוציאלית.

סטודנטים מכל התחומים לתפקידי ביטחון, חינוך והוראה, קרימינולוגיה.

אודות החברה:

שירות בתי הסוהר הינו ארגון ביטחוני העוסק באכיפה ומשילות בבתי הסוהר ומחזיק במשמורתו אסירים ביטחוניים ופליליים לתכלית של הגנה על שלום הציבור וביטחונו.

בשנת 2006 שב"ס הוכר כארגון כליאה לאומי שמשתייך למערכת אכיפת החוק וכפוף למשרד לביטחון לאומי.

 

חזון הארגון הינו כליאה מיטבית ומתקדמת בזכות אנשי סגל הפועלים בשליחות, במחויבות ובמסירות למען חברה בטוחה יותר.

ייעודו של הארגון הינו החזקת וכליאת אסירים ועצורים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך שמירה על כבודם.

 

שב"ס פועל להקניית כלים מתקנים לכל האסירים המתאימים לכך כדי לשפר את יכולתם להיקלט בחברה עם שחרורם.

בשב"ס 30 מתקני כליאה, למעלה מ- 25,000 אסירים ועצורים המוחזקים במתקני הכליאה ובחלופות מאסר ופיקוח (עבודות שירות, מפוקחים בפיקוח אלקטרוני, עברייני מין בפיקוח בקהילה).

למעלה מ-10,000 אנשי סגל בתפקידי: לוחמי כליאה וקצינים בתחום הביטחון וכן טיפול, תעסוקה, ויחידות מבצעיות.

הארגון דואג להכשרה ולטיפוח הסגל במגוון רחב של הכשרות מקצועיות, קורסי ליבה וקורסי פיקוד בכירים.

דרכי התקשרות ללשכת גיוס שב"ס

טלפון- 074-7834444
וואטסאפ תחום הביטחון- 050-6278758
וואטסאפ תחום המקצועי- 050-6278757

הרשמה 

*במסירת פרטיי אני מסכים/ה כי BIUCareer תשלח אלי דיוור פרסומי, הצעות משרות מחברות שונות, ועדכונים בקשר עם פעילותה. הפרטים ישמרו במאגרי המידע של החברה ויעשה בהם שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות. ניתן להסיר את הסכמתי בכל עת בפנייה ל- career@bis.org.il

תודה רבה

bottom of page