top of page
לוגו שבס

הרשמה לקבלת עדכונים ומידע אודות משרות ופרטים מהחברה

קהל היעד הרלוונטי:

סטודנטים בשנה ג'/ הסבה שנה ב'/ תואר שני ובוגרים לעבודה סוציאלים.
סטודנטים מכל התחומים לתפקידי ביטחון, חינוך והוראה, קרימינולוגיה.

אודות החברה:

שירות בתי הסוהר הינו ארגון בטחוני העוסק באכיפה ומשילות בבתי הסוהר ומחזיק במשמורתו אסירים ביטחוניים ופליליים לתכלית של הגנה על שלום הציבור וביטחונו.

בשנת 2006 שב"ס הוכר כארגון כליאה לאומי שמשתייך למערכת אכיפת החוק וכפוף למשרד לביטחון לאומי.

חזון הארגון הינו כליאה מיטבית ומתקדמת בזכות אנשי סגל הפועלים בשליחות, במחויבות ובמסירות למען חברה בטוחה יותר.

ייעודו  של הארגון הינו החזקת וכליאת אסירים ועצורים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך שמירה על כבודם.

שב"ס פועל להקניית כלים מתקנים לכל האסירים המתאימים לכך כדי לשפר את יכולתם להיקלט בחברה עם שחרורם.

בשב"ס 30 מתקני כליאה , למעלה מ- 25,000 אסירים ועצורים המוחזקים מאחורי החומות ובחלופות מאסר ופיקוח (עבודות שירות , מפוקחים בפיקוח אלקטרוני, עברייני מין בפיקוח בקהילה).

למעלה מ- 10,000 לוחמי כליאה וקצינים בתפקידי ביטחון , טיפול ,תעסוקה , ויחידות מבצעיות.

הארגון דואג להכשרה ולטיפוח הסגל במגוון רחב של הכשרות מקצועיות, קורסי ליבה וקורסי פיקוד בכירים.

דרכי התקשרות ללשכת גיוס שב"ס

אתר לשכת גיוס-
Lgips.gov.il


טלפון-
074-7834444


וואטסאפ תחום הביטחון-
050-6278758


וואטסאפ תחום המקצועי-
050-6278757

 

הרשמה 

* בהשארת פרטים הינך מאשר קבלת דיוור ועידכונים לכתובת המייל. 

תודה רבה

bottom of page