top of page
1200px-Israel_prison_service_Icon_2018.svg.png

הרשמה לקבלת עדכונים ומידע אודות משרות ופרטים מהחברה

קהל היעד הרלוונטי:

בוגרים וסטודנטים בשנה ג' לעבודה סוציאלית.

אודות החברה:

שירות בתי הסוהר הנו ארגון ביטחוני בעל ייעוד חברתי מובהק המחזיק במשמורתו אסירים ביטחוניים ופליליים לתכלית של הגנה על שלום הציבור וביטחונו.
בשנת 2006 שב"ס הוכר כארגון כליאה לאומי שמשתייך למערכת אכיפת החוק וכפוף למשרד לביטחון הפנים. 
חזון הארגון הינו כליאה מיטבית ומתקדמת בזכות סוהרים הפועלים בשליחות, במחויבות ובמסירות למען חברה בטוחה יותר.
תפקידו של הארגון הנו החזקת וכליאת אסירים ועצורים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך שמירה על כבודם. 
שב"ס פועל להקניית כלים מתקנים לכל האסירים המתאימים לכך כדי לשפר את יכולתם להיקלט בחברה עם שחרורם. 
בשב"ס 29 מתקני כליאה , כ- 20,000 אסירים ועצורים המוחזקים מאחורי החומות ובחלופות מאסר ופיקוח ( עבודות שירות , מפוקחים בפיקוח אלקטרוני, עברייני מין בפיקוח בקהילה).
למעלה מ- 9000 סוהרים וקצינים בתפקידי ביטחון , טיפול ,תעסוקה ,סוהרי חובה ויחידות מבצעיות. 
הארגון דואג להכשרה ולטיפוח הסגל במגוון רחב של הכשרות מקצועיות, קורסי ליבה וקורסי פיקוד בכירים.

דרכי התקשרות ללשכת גיוס שב"ס

אתר לשכת גיוס-
Lgips.gov.il


טלפון-
074-7834444


וואטסאפ תחום הביטחון-
050-6278758


וואטסאפ תחום המקצועי-
050-6278757

 

הרשמה 

* בהשארת פרטים הינך מאשר קבלת דיוור ועידכונים לכתובת המייל. 

תודה רבה

bottom of page