top of page
לוגו צוערים שקוף.jpg

הרשמה לקבלת עדכונים ומידע אודות משרות ופרטים מהחברה

קהל יעד רלוונטי: התכנית מיועדת לבעלי תואר אקדמי בכל תחום (ראשון או שני).

 

:אודות החברה

תכנית צוערים לשירות המדינה היא תכנית מצוינות שמטרתה עיצוב עתודה ניהולית איכותית, ערכית ובעלת מחויבות עמוקה לצרכי המדינה והחברה בישראל. התכנית מנוהלת על ידי נציבות שירות המדינה, משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר. למעלה מ-200 צוערים עברו עד היום את ההכשרה והשתלבו בתפקידי מפתח במגוון משרדי ממשלה ויחידות סמך כגון משרדי התחבורה, הכלכלה, האנרגיה, הרווחה, החינוך ועוד.
התכנית מבוססת על פרק הכשרה של שנה וחצי ולאחריו השמה של 4 שנים במשרד ממשלתי וכן לימודים לתואר שני במסלול לימודים המותאם לתחומי העיסוק של הצוער. אנו מחפשים מועמדים מצטיינים מבחינה אקדמית, חברתית ואישית לקראת פתיחת המחזור הבא.
התכנית מיועדת לבעלי תואר אקדמי בכל תחום (ראשון או שני). 

 

תכנית צוערים לשירות המדינה היא תכנית מצוינות שמטרתה עיצוב עתודה ניהולית איכותית, ערכית ובעלת מחויבות עמוקה לצרכי המדינה והחברה בישראל. התכנית נוסדה ב-2010 על ידי ממשלת ישראל ומנוהלת על ידי משרד ראש הממשלה, האוצר ונציבות שירות המדינה. ועד היום הכשירה למעלה מ-200 בוגרים שהשתלבו בתפקידי מפתח במגוון משרדי ממשלה ויחידות סמך. בין היחידות ניתן למנות את:
    אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה
    הרשות לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה
    אגף פיתוח כלכלי במשרד הפנים
    אגף אסטרטגיה במשרד החינוך
    מינהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה
    מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט
    החטיבה העסקית ברשות מקרקעי ישראל

אם אתם מצטיינים מבחינה אקדמית, אישית וחברתית ומעוניינים להשפיע על תהליכים מרכזיים בשירות המדינה, מוזמנים להגיש מועמדות.

מוזמנים להיכנס לאתר ולהירשם לקבלת עדכון עם פתיחת ההרשמה 

https://govextra.gov.il/civil-service-commission/tzoarim/Home
 

הרשמה למפגש

* בהשארת פרטים הינך מאשר קבלת דיוור ועידכונים לכתובת המייל. 

תודה רבה

bottom of page