top of page
לוגו חדש משרד האוצר.png

הרשמה לקבלת עדכונים ומידע אודות משרות ופרטים מהחברה

קהל יעד רלוונטי:

סטודנטים או בוגרים לכלכלה ועורכי דין.

אודות החברה:

משרד האוצר הינו המשרד הכלכלי המרכזי של ממשלת ישראל והוא האחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של הממשלה.

תפקידיו המרכזיים הם: תכנון וביצוע המדיניות הכלכלית-פיסקאלית של מדינת ישראל, ויסות הפעילות הכלכלית והעסקית במשק, קביעת תקציב המדינה השנתי לפעילות הממשלה וחלוקתו למשרדי הממשלה השונים וניהול הכנסות המדינה וגביית המיסים הישירים והעקיפים.

כמו כן מופקד המשרד על פעילותן של כלל החברות הממשלתיות, על קביעת מדיניות השכר והסכמי העבודה במגזר הציבורי ועל ניהול נכסי המדינה. המשרד אף מפקח על גופים מרכזיים בשוק ההון.

במשרד האוצר פועלים מספר אגפים: אגף התקציבים, אגף החשב הכללי, אגף השכר והסכמי עבודה, אגף הכלכלן הראשי - הכנסות המדינה, מחקר וקשרים בינלאומיים.

בנוסף לאגפים אלו כפופים למשרד גם רשות המסים, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות החברות הממשלתיות ומספר יחידות סמך נוספות.

הרשמה לרשימת תפוצה וכשיפורסמו מכרזים תקבלו עדכון:

https://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=490623&token=afe05e7a4f1d4c29ed6ae4b91da6569e\

הרשמה 

* בהשארת פרטים הינך מאשר קבלת דיוור ועידכונים לכתובת המייל. 

תודה רבה

bottom of page