top of page

קהל יעד רלוונטי:

סטודנטים בשנה א'/ ב' ללימודים, לתואר ראשון או שני. יש אצלנו אופק קידום ויכולת להגיש למכרזים (סטודנטים עם ותק שנה וחצי יכולים להגיש גם למכרזים פנימיים/ בינמשרדיים)

סטודנטים למגוון יחידות כגון משכורות עובדי הוראה (גזברות/חשבות), כוח אדם בהוראה, פיקוח על החינוך המיוחד, שפ"י (שרות פסיכולוגי ייעוצי) וכן הלאה.

בוגרי תואר בתחומי לימוד כלליים/ כלכלה/ מנהל עסקים/ חשבונאות ועוד. יובהר כי ניתן לקלוט במ"מ כאשר ישנה עמידה בדרישות הסף וישנו אישור לקליטה בדרך זו של העסקה, לחילופין להגיש למכרזים הנפתחים אצלנו ולהיקלט בתקן.

אודות החברה:

 

מייל לשליחת קו"ח: HrTlv@education.gov.il

רוצים להישאר מעודכנים?

לוגו מחוז מעודכן.png
לוגו מינהל הון אנושי מחוז תא...png

הרשמה 

*במסירת פרטיי אני מסכים/ה כי BIUCareer תשלח אלי דיוור פרסומי, הצעות משרות מחברות שונות, ועדכונים בקשר עם פעילותה. הפרטים ישמרו במאגרי המידע של החברה ויעשה בהם שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות. ניתן להסיר את הסכמתי בכל עת בפנייה ל- career@bis.org.il

!תודה רבה

bottom of page