top of page
יריד קריירה ותעסוקה

 אוניברסיטת בר-אילן 
השדרה המרכזית

10:00-15:00

01.07.2024

הסטודנטים והבוגרים שלנו מגיעים ממגוון רחב של מקצועות

היריד יתקיים בשדרה המרכזית בחלוקה למתחם טכנולוגי-הנדסי ומתחם רב תחומי. 

054-6859293

ליצירת קשר להשתתפות ופרטים נוספים

bottom of page